منو ها

انتشار ویژه نامه مراسم فارغ التحصیلی 1396/12/01

ستاد برگزاری مراسم فارغ التحصیلی در نظر دارد طبق روال سال های گذشته، ویژه نامه الکترونیکی مراسم فارغ التحصیلی امسال را به همراه اسامی دانش آموختگان تهیه و منتشر نماید.

این ویژه نامه به فارغ التحصیلان کمک می کند تا خاطره دوستان هم ورودی خود را پس از گذشت چندین سال، زنده کنند.

.همچنین اسامی کل دانش آموختگان سال های گذشته به همراه سال جاری را می توانید از منوی  لیست اسامی دریافت نمایید.
این ویژه نامه به صورت الکترونیکی تهیه شده و در کانال اطلاع رسانی مراسم قرار می گیرد.