منو ها

اولین مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه 1396/12/01

در 11 آبان ماه سال 1349 مراسم فارغ التحصیلی نخستین گروه از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف در سالن تربیت بدنی دانشگاه برگزار گردید.

در 11 آبان ماه سال 1349 مراسم فارغ التحصیلی نخستین گروه از دانش آموختگان دانشگاه صنعتی شریف كه مشتمل بر 262 نفر در مقطع لیسانس و در رشته های مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی متالورژی، مهندسی مكانیك، ریاضی و فیزیك بود، در سالن تربیت بدنی دانشگاه برگزار گردید.
از این گروه 101 نفر در شركت ملی ذوب آهن ایران، 21 نفر در سازمان های برق منطقه ای تهران، خوزستان و گیلان، 5 نفر در شركت توانیر، 25 نفر در همین دانشگاه، 4 نفر در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و 10 نفر در دانشگاه های جندی شاپور و ملی و شركت های خصوصی استخدام شدند.